ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΙΤΩΝ Η ΓΡΑΤΣΑΝΗ

Με έδρα το Παλαιογράτσανο Κοζάνης που αποτελείται από (5) μέλη τα οποία εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες στις 28/08/2022 νόμιμα είναι:  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Μυλωνάς Ιωάννης Αστέριος Πρόεδρος 6973800481
Δελνιώτης Νικόλαος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος 6981244633
Στεφανόπουλος Ιωάννης Γεώργιος Γ. Γραμματέας 6949473966
Ζαρούχας Νικόλαος Ηλίας Ταμίας 6948602993
Στεφανόπουλος Αστέρος Ευριπίδης Μέλος 6944207841