Ο Σύλλογος με την επωνυμία «Μορφωτικός Όμιλος Παλαιογρατσάνου „Η ΓΡΑΤΣΑΝΗ“» σύμφωνα με την από 13/12/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος), εμβαδού 100 τ.μ., και πέντε (5) καταλυμάτων του πρώτου ορόφου (πλήρως εξοπλισμένων δωματίων), συνολικού εμβαδού 119 τ.μ., επί της διώροφης οικοδομής του Συλλόγου, που κείται στην Κεντρική Πλατεία, στο Παλαιογράτσανο Κοζάνης.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών που θα αφορά στην ενιαία εκμίσθωση τόσο του ισογείου καταστήματος, όσο και των πέντε καταλυμάτων του πρώτου ορόφου, θα διεξαχθεί την 10 Απριλίου 2016, ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Παλαιογράτσανο Κοζάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Συλλόγου.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό εβδομήντα (170,00€) ευρώ.

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω διαγωνισμός κηρυχθεί ή προκύψει άγονος θα διενεργηθεί, αμέσως μετά τη λήξη του ανωτέρου πρώτου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, δεύτερος επαναληπτικός διαγωνισμός, που θα αφορά μόνο στην εκμίσθωση του ανωτέρου ισογείου καταστήματος και η διαδικασία υποβολής των προσφορών του θα λάβει χώρα στα γραφεία που διατηρεί ο Σύλλογος με την επωνυμία «Μορφωτικός Όμιλος Παλαιογρατσάνου „Η ΓΡΑΤΣΑΝΗ“» στο ισόγειο της διώροφης οικοδομής του Συλλόγου, που κείται στην Κεντρική Πλατεία, στο Παλαιογράτσανο της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης, την 10η Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Κυριακή και από ώρα 13.00 μ.μ. έως και 14.00 μ.μ., ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Συλλόγου.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό είκοσι (120,00€) ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Πρόεδρο του εν λόγω Συλλόγου. (Τηλέφωνο 6973800481).

Ο Σύλλογος με την επωνυμία «Μορφωτικός Όμιλος Παλαιογρατσάνου „Η ΓΡΑΤΣΑΝΗ“»

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μυλωνάς

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμος Ε. Στεφανόπουλος