Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ομίλου Παλαιογρατσανιτών «Η Γρατσιάνη» καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/5/2014 και ώρα 11.00 μμ στην αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Παλαιογρατσάνου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αντάμωμα απανταχού Παλαιογρατσανιτών 2014
2.Ενημέρωση για το Κατάστημα του Ομίλου (Καφενείο)

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Μυλωνάς Γιάννης (κιν. 6973800481)
Ο Γενικός Γραμματέας, Στεφανόπουλος Ε. Δήμος (κιν. 6936523317)