Όσα δεντρίτσια στα βουνά

Όλα κλέφτες τα πατούσαν, μαυρομάτισσες καημένες

Κι ένα δεντρίτσι μοναχό

Κλέφτες κάθονταν στον ίσκιο, μαυρομάτισσες καημένες

Γιέμ, το ποιον να βάλουν πρώτο, μαυρομάτισσες καημένες

Το Δήμο βάζουν αμπροστά

Γιεμ, το Δήμο βάζουν πρώτο, μαυρομάτισσες καημένες

Για τράβα Δήμο αμπροστά

Γιεμ, τράβα τα παλικάρια, μαυρομάτισσες καημένες