Όλα βάι, όλα τα τρένα ήρθανε, όλα τα τρένα ήρθανε

Κι όλοι οι σιδηρόδρομοι

Το τέ-, βάι, το τέταρτο βαγόνι μας, το τέταρτο βαγόνι μας

Φέρνει και την αγάπη

Πώς εί-, βάι, πώς είσαι αγάπη, πώς περνάς, πώς είσαι αγάπη, πώς περνάς

Το πώς καλό διαβαίνεις

Καλά είμαι, καλά είμαι και καλά περνώ, καλά είμαι και καλά  περνώ

Καλά καλό διαβαίνω

Σα φκιά-, λε, σα φκιάσω δείπνο δε δειπνώ, σα φκιάσω δείπνο δε δειπνώ

Γιόμα δε γιοματίζω

Σα βά-, λε, σα βάλω και σου θυμηθώ

Και βάλω με το νου μου

Σα θά-, λε, σα θάλασσα ταράζουμε, σα θάλασσα ταράζουμε

Σα γης αναστενάζω