Τρικαλινή, τρικαλινή, τρικαλινή μου πέρδικα

Άιντε, και λαρισηνή τρυγόνα, έχετε γεια

Άιντε, και λαρισηνή τρυγόνα , στρώσε και έρχομαι

Κι αν δε θα ’ρθει, κι αν δε θα ’ρθει, κι αν δε θα ’ρθει κανάς καιρός

Άιντε, κάνας βαρύς χειμώνας, έχετε γεια

Άιντε, κάνας βαρύς χειμώνας, στρώσε και έρχομαι

Για να σε πιά-, για να σε πιά-, για να σε πιάσω ζωντανή

Άιντε, σαν τ’ άγριο περιστέρι, έχετε γεια

Άιντε, σαν τ’ άγριο περιστέρι, στρώσε και έρχομαι

Για να σε βά-, για να σε βά-, για να σε βάλω στο κλουβί

Άιντε, στο χρυσοκεντισμένο, έχετε γεια

Άιντε, στο χρυσοκεντισμένο, στρώσε και έρχομαι

Για να λαλείς, για να λαλείς, για να λαλείς κάθε πρωί

Άιντε, και κάθε μεσημέρι, έχετε γεια

Άιντε, και κάθε μεσημέρι, στρώσε και έρχομαι

Για να ξυπνάς, για να ξυπνάς, για να ξυπνάς τις όμορφες

Άιντε, κι αυτές τις μαυρομάτες, έχετε γεια

Άιντε, κι αυτές τις μαυρομάτες, στρώσε και έρχομαι

 

του δρόμου ( όταν για γλέντι π.χ. )