Πώς το τρί-, μωρ’, πώς το τρίβουν το πιπέρ’

Θα το πω όποιος δεν ξέρ’

Πώς το τρίβουν το πιπέρ’ οι διαβολοκαλογέρ’

Πέρασα, μωρ’, πέρασα, πέρασα ’πό τις Καριές

Πέρασα ’πό τις Καριές κ’ είδα πως το σπέρνανε

Έτσι δα, μωρ’, έτσι δα, έτσι δα το σπέρνανε

Έτσι δα το σπέρνανε το πιπέρ’ οι καλογέρ’

Πάλι ξα-, μωρ’, πάλι ξα-, πάλι ξαναπέρασα

Πάλι ξαναπέρασα κ’ είδα πως το σκάλιζαν

Έτσι δα, μωρ’, έτσι δα, έτσι δα το σκάλιζαν

Έτσι δα το σκάλιζαν το πιπέρ’ οι καλογέρ’

Πάλι ξα-, μωρ’, πάλι ξα-, πάλι ξαναπέρασα

Πάλι ξαναπέρασα κ’ είδα πως το μάζευαν

Έτσι δα, μωρ’, έτσι δα, έτσι δα το μάζευαν

Έτσι δα το μάζευαν το πιπέρ’ οι καλογέρ’

Πάλι ξα-, μωρ’, πάλι ξα-, πάλι ξαναπέρασα

Πάλι ξαναπέρασα κ’ είδα πως το τρίβανε

Έτσι δα, μωρ’, έτσι δα, έτσι δα το τρίβανε

Έτσι δα το τρίβανε το πιπέρ’ οι καλογέρ’

Με τον κό-, μωρ’, με τον κό-, με τον κόλο το τρίβαν

Με τον κόλο το τρίβαν το πιπέρ’ οι καλογέρ’

 

χορεύεται

Καρυές = τοπωνυμία του Παλαιογρατσάνου