Το μάθατε τι έγινε, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Στης Βέργιας το παζάρι, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα

Τρί’ αδέρφια κρέμασαν, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Τα τρι’αράδα αράδα, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα

Το ‘να κρεμούν για φίλημα, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Τ’ άλλο για μαύρα μάτια, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα

Το τρίτο το μικρότερο, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Πολύ το τυραννάνε, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα

Μαρτύρα, Γιάννη μ’ χαραμί, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Μαρτύρα εσύ, βρε κλεύτη, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα

Πόσα κορίτσια φίλισες, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Και πόσες παντρεμένες, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα

Χίλια κορίτσια φίλισα, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Και χίλιες παντρεμένες, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα

Και παπαδιές και καλόγριες, άι μωρή Ρωμιά και καλή Ρωμιά

Λογαριασμό δεν έχουν, Ρωμιά και Ρωμιοπούλα