Ωρέ, του Κίτσου η μάνα κάθεται στην άκρη στο ποτάμι

Με το ποτάμι εμάλωνε

Ωρέ, με το ποτάμι εμάλωνε και το πετροβολούσε

Ποτάμι για, βρε, για λιγόστεψε

Ωρέ, ποτάμι για, βρε, για λιγόστεψε, για στρίψε λίγω πίσω

Για να περά-, περάσω αντίπερα

Ωρέ, για να περά-, περάσω αντίπερα, πέρα στα κλεφτοχώρια

Πο’ ‘χουν οι κλέ-, κλέφτες σύναξη

Ωρέ, πο’ ’χουν οι κλέ-, κλέφτες σύναξη κ’ όλοι καπεταναίοι

Πο’ ’χουν αρνιά, αρνιά και ψένουνε

Ωρέ, πο’ ’χουν αρνιά, αρνιά και ψένουνε, κριάρια σουβλισμένα

Πο’ ’χουν κ’ ένα, κ’ ένα γλυκό κρασί

Ωρέ, πο’ ’χουν κ’ ένα, κ΄ένα γλυκό κρασί, που πίν’ τα παλικάρια

Και λισμονούν τις όμορφες

καθιστό