Στης Παναγιάς το μαχαλά (2Χ), στης Παναγιάς τα δέντρα (2Χ)

και ούτω καθ’ εξής

Οσ’ άστρα έχει ο ουρανός, και φύλλα έχουν τα δέντρα

Τόσοι κλέφτες μαζόνονταν, κλέφτες και χαραμίδες

Και πάτησαν τις εκκλησαίς, και πήραν τα ευαγγέλια

Και τ’ Άγιο Πνεύμα λάλισε, που μέσα απ’ τ’ άγιο βήμα

Όλα, όλα χαλάστητα, κι όλα ριμαξιτέτα

Μον’ την κυρά την Παναγιά, καλά μην τη χαλάσται

Θυμάμε όντας την έκτιζαν, κι όντας την θεμελιώναν

Με μάλαμα την έκτιζαν, με ασήμ’ τη θεμελιώναν

χορεύεται

χαραμής = αυτός που κάνει ζημιά