Στην πόλη γράφουν τα χαρτιά

Χάιδω μωρ’ Χάιδω, στη Σαλονίκ’ τα στέλνουν

Εκεί κανείς δεν άδειαζε και ’κει κανείς δεν άδειαζε

Χάιδω μωρ’ Χάιδω, να κάτσ’ να τα διαβάσει

Μου λάχι ένας γραμματικός

Χάιδω μωρ’ Χάιδω, παίρνει και τα διαβάζει

Τι γράφουν γιε μου τα χαρτιά

Χάιδω μωρ’ Χάιδω, κ’ αϊντι λαλεί το γράμμα

Μεγάλη ακρίβεια έχουμε

Χάιδω μωρ’ Χάιδω, και δυστυχιά μεγάλη

 

μου λάχι = μου έτυχε

γιε μου = χαϊδεφτικό, όχι γιος

κ‘ αϊντί = και τι