Πού είσασταν, μαύρα μ’ παιδιά, και εί-, μωρέ, και είστε λερωμένα

Άι, δεν πρέπει εσείς, καπετάνε μου, δεν πρέπει εσείς με τα λιρά

Δεν πρέπει εσείς με τα λιρά και με, μωρέ, και με τα λερωμένα

Άι, μόν’ πρέπει εσείς, καπετάνε μου, μόν’ πρέπει εσείς να χάιρεστε

Μόν’ πρέπει εσείς να χαίρεστε και να, μωρέ, και να λαμπροφορείτε

Άι, ‘ψές ήμασταν, καπετάνε μου, ‘ψές είμασταν στα έλατα

‘ψές είμασταν στα έλατα, εκεί, μωρέ, εκεί λερωθήκαμε

Άι, τον πρώτο μας, καπετάνε μου, τον πρώτο μας τον βάρεσαν

Τον πρώτο μας τον βάρεσαν, τον πή-, μωρέ, τον πήραν το κεφάλι

Άι, και το κεφά-, καπετάνε μου, και το κεφάλι μίλησε

Και το κεφάλι μίλησε και το, μωρέ, και το κεφάλι λέει

Άι, μη μου περά-, καπετάνε μου, μη μου περάστ’ απ’ το τσιαρσί

Μη μου περάστε απ’ το ο τσιαρσί που μέ-, μωρέ, που μέσα απ’ το παζάρι

Άι, με βλέπν εχθροί, καπετάνε μου, με βλέπν εχθροί και χαίρονται

Με βλέπν εχθροί και χαίρονται, δικοί, μωρέ, δικοί μου μαραζόνουν

Άι, με βλεπ’ κ’ η δό-, καπετάνε μου, με βλέπ’ κ’ η δόλια αγάπη μου

με βλέπ’ κ’ η δόλια αγάπη μου, και χύ-, μωρέ, και χύνει μαύρα δάκρυα

 

χορεύεται

λιρά = λερωμένα

τσαρσί = κέντρο