Ο κάβουρας παντρεύεται, τζουμ

Αχ, και παίρνει τη χελώνα

Ντράμπα ντρούμπα τα ’ργανα

, μωρ’, τα ’ργανα, τζουμ

και ούτω καθ’ εξής

Κάλεσαν και το βάτραχο, τζουμ

Αχ, νούνος να στεφανώσει

Ντράμπα ντρούμπα τα ’ργανα ,μωρ’, τα ’ργανα, τζουμ

Κι ο βάτραχος δεν άδειαζε, τζουμ

Αχ, κιλιούνταν μεσ’ στις λάσπες

Ντράμπα ντρούμπα τα ’ργανα ,μωρ’, τα ’ργανα, τζουμ

Κάλεσαν και τον πόντικα, τζουμ

Αχ, νούνος να στεφανώσει

Ντράμπα ντρούμπα τα ’ργανα ,μωρ’, τα ’ργανα, τζουμ

Κι ο πόντικας δεν άδειαζε, τζουμ

Αχ, ξησκούσε τα δερμάτια

Ντράμπα ντρούμπα τα ’ργανα ,μωρ’, τα ’ργανα, τζουμ