Είμασταν πέντ’ έξ’ νταϊδες

Μπρε μπρε μπρε, πέντ’ έξ νταϊδες, χάι χάι χάι, πέντ’ έξ’ νταϊδες

Πήραμε το ρέμα ρέμα

Μπρε μπρε μπρε, το ρέμα ρέμα, χάι χάι χάι, το ρέμα ρέμα

Βρίσκουμ’ έναν κούφκιο δέντρο

Μπρε μπρε μπρε, έναν κούφκιο δέντρο, χάι χάι χάι, έναν κούφκιο δέντρο

Είχε μέσα κουκουβάες

Μπρε μπρε μπρε, κουκουβάες, χάι χάι χάι, κουκουβάες

Κάτσαμε και τις μοιράσαν

Μπρε μπρε μπρε, και τις μοιράσαν, χάι χάι χάι, και τις μοιράσαν

Πήραν όλοι από δυο

Μπρε μπρε μπρε, από δυο, χάι χάι χάι, από δυο

Και τον Γιάνν’ τον δώσαν μια

Μπρε μπρε μπρε, τον δώσαν μια, χάι χάι χάι, τον δώσαν μια

Κάκιωσε και δεν την παίρνει

Μπρε μπρε μπρε, και δεν την παίρνει, χάι χάι χάι, και δεν την παίρνει

Πάει στο σπίτι κακιωμένος

Μπρε μπρε μπρε, κακιωμένος, χάι χάι χάι, κακιωμένος