Οι κλέ-νε-φτες μπαρμπερί-νι-ζονταν, Νταβέλη μωρέ Νταβέλη

Άιντε και στα γυαλιά τιργιόνταν, γεια σου Χρήστο μ’ Νταβέλη

Για δες κεφάλια πο’ ‘χουμε, Νταβέλη μωρέ Νταβέλη

Άιντε και μακρινοί τσιαμπάδες, γεια σου Χρήστο μ’ Νταβέλη

Δεν πρέπουν για τις φυ-νυ-λακές, Νταβέλη μωρέ Νταβέλη

Άιντε στα λαρσινά μπουντρούμια, γεια σου Χρήστο μ’ Νταβέλη

Μόν’ πρέπουν στις ψηλέ-νε-ς κουρφές, Νταβέλη μωρέ Νταβέλη

Άιντε στα έλατα ’πό κάτω, γεια σου Χρήστο μ’ Νταβέλη

 

μπαρμπερίζονται = κουρεύονται, χτενίζονται, σηνιαρίζονται

Νταβέλης = Ο Χρήστος Νταβέλης (πραγματικό όνομα Χρήστος Νάτσιος) ήταν περιβόητος ληστής της Αττικοβοιωτίας, ο οποίος έζησε τον 19ο αιώνα

τσιαμπάδες = τα μαλλιά

μπουντρούμια = φυλακές