Να ’ταν ο Μάιος χινόπουρος, Ανδρέα μωρέ Ανδρέα

Άιντε κι ο θερεστής χειμώνας, Ανδρέα μ’ καπετάνε

Να κρου-νου-σταλιάσει η θά-να-λασσα, Ανδρέα μωρέ Ανδρέα

Άιντε μην πλεύσουν τα καράβια, Ανδρέα μ’ καπετάνε

Ανδρέας πάει κι πέρασεν, Ανδρέα μωρέ Ανδρέα

Άιντε πάει και πήρε σκλάβους, Ανδρέα μ’ καπετάνε

Πήρε παιδιά απ’ το δά-να-σκαλο, Ανδρέα μωρέ Ανδρέα

Άιντε κορίτσια απ’ το σιργιάνι, Ανδρέα μ’ καπετάνε

Πήρε και μια δασκά-να-λισσα, Ανδρέα μωρέ Ανδρέα

Άιντε μικρή δασκαλοπούλα, Ανδρέα μ’ καπετάνε

 

χινόπουρος = Φθινόπωρο

θερεστής = Ιούνιος

να κρουσταλιάσει = να παγώσει

παιδιά = αγόρια