Μπερδέ-, αμάν, μπερδέφτικε μια λεμονιά

Μπερδέφτικε μια λεμονιά

Με μια νεραντζιοπούλα

Έτσι, αμάν, έτσι μπερδέφτικα κι εγώ

Έτσι μπερδέφτικα κι εγώ

Με μια γειτονοπούλα

Γειτον-, αμάν, γειτόνισσα δαιμόνισσα

Γειτόνισσα δαιμόνισσα

Κακιά γειτονοπούλα

Που ή-, αμάν, που ήρθα και δεν μ’ άνοιξες

Που ήρθα και δεν μ’ άνοιξες

Απ’ τη μικρή πορτούλα

Δεν το, αμάν, δεν το ’ξερα, λεβέντη μου

Δεν το ’ξερα, λεβέντη μου

Πως έρχοσαν για ’μένα

Να γύ-, αμάν, να γύνω γης να με πατείς

Να γύνω γης να με πατείς

Γεφύρι να περάσεις

Να γύ-, αμάν, να γύνω κι ασημόκουπα

Να γύνω κι ασημόκουπα

Κούπα μαλαματένια

Να πί-, αμάν, να πίνει ο αφέντης το κρασί

Να πίνει ο αφέντης το κρασί

Κι εγώ να λάμπω μέσα

Πώς λά-, αμάν, πώς λάμπει ο ήλιος το πρωί

Πώς λάμπει ο ήλιος το πρωί

Πως λάμπ’ το μεσημέρι

Έτσι, αμάν, έτσι λάμπει κ’ αγάπη μου

Έτσι λάμπει κ’ αγάπη μου

Που ‘χω αρραβωνιασμένη