Μαρμαρομκκλεσίτσες ανοίξετε

Να ’ρθει η Ζερβοπούλα να κλησιαστή

Πο’ ’χει τρείς ημέρες που περπατεί

Και εκκλησία δεν βρήσκει να κλησιαστή