Μάνα μ’, στο περιβόλι μας

Και στην αμυγδαλιά μας

Εκεί, μωρ’ μάνα μου,

Εκεί καθόμουν και έραβα

Κ’ έραβα τα προικιά

Εκεί, μωρ’ μάνα μου,

Εκεί πέρασαν τρεις αετοί

Και τρείς καλοί λεβέντες

Ένας, μωρ’ μάνα μου,

Ένας με μήλο με βαρεί

Κ’ άλλος με πορτοκάλι

Κι ο τρί-, μωρ’ μάνα μου,

Κι ο τρίτος ο μικρότερος

Μου ρίχνει δαχτυλίδι

Εγώ, μωρ’ μάνα μου,

Εγώ το μήλο το ’φαγα

Το πορτοκάλι το ’χω

Κι αυτό, μωρ’ μάνα μου,

Κι αυτό το χρυσοδαχτιλίδ’

Το ’χω για αρραβώνα

Πέτα το, κόρη μου

Πέτα το, κόρη μ’, πέτα το

Δεν είσαι γι’ αρραβώνα

Είσαι μικρή ακόμα

Δεν είσαι γι’ αρραβώνα