Λουλού-, λε, λουλούδι της Μονεμβασιάς

Λουλούδι της Μονεμβασιάς

Και κάστρο της Λαμίας

Και πα-, λε, και παλαμίδι τ’ Αναπλίου

Και παλαμίδι τ’ Αναπλίου

Ν’ ανοίξεις να μπω μέσα

Να δω, λε, να δω τις Αναπλιώτισσες

Να δω τις Αναπλιώτισσες

Τις Αναπλιωτοπούλες

Πώς πλέ-, λε, πώς πλένουν, πώς λευκαίνουνε

Πώς πλένουν, πώς λευκαίνουνε

Πώς μοσχοσαπουνιούντε

Με το, λε, με το ’να χέρι πλένουνε

Με το ’να χέρι πλένουνε

Με τ’ άλλο σαπουνιόντε

Το δά-, λε, το δάκρυ βάζουν για νερό

Το δάκρυ βάζουν για νερό

Το σάλιο για σαπούνι

 

Ανάπλιο = Ναύπλιο