Κόρη, καλέ κόρη, που πας στον ποταμό

Κόρη, που πας στον ποταμό, τα ρούχα σου να πλύνεις

Πάρε και με τα ρούχα μου, Ελένη μην τ’ αφήνεις

Να μη, καλέ, να μην τα πλύνεις με νερό

Να μην τα πλύνεις με νερό, ούτε και με σαπούνι

Μόνο με μοσχοσαπουνέ που λούζεις τα μαλλιά σου

Να μην, καλέ, να μην τ’ απλώσεις σε δεντρί

Να μην τ’ απλώσεις σε δεντρί, ούτε και σε πουρνάρι

Μόνο σε πικραμυγδαλιά, π’ ανθίζει το Γενάρι

Να πέ-, καλέ, να πέφτουν φύλλα πάνω σου

Να πέφτουν φύλλα πάνω σου, λουλούδια στην ποδιά σ’

Και πικραμύγδαλα πολλά μέσα στην αγκαλιά σου

Και πικραμύγδαλα πολλά μέσα στην αγκαλιά σου