Κλείσαν οι στρά-, γεια σου Μάρκο μου

Κλείσαν οι στράτες του Μωργιά

Γιεμ, κλείσαν και τα Δερβένια, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Στις δεκαπέ-, γεια σου Μάρκο μου

Στις δεκαπέντε Γεναργιού

Γιεμ, στις είκοσι απ’ το μήνα, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Σκούζουν τα Χα-, γεια σου Μάρκο μου

Σκούζουν τα Χανιά γ’ άλογα

Γιεμ, και τα τζαμιά γι’ αγάδες, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Σκούζει και μια, γεια σου Μάρκο μου

Σκούζει και μια χανούμισσα

Γιεμ, σκούζει για τον υγιό της, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Πάψτε παιδιά μ’ , γεια σου Μάρκο μου

Πάψτε παιδιά μ’ τον πόλεμο

Γιεμ, πάψτε και τα ντουφέκια , Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Να κατακά-, γεια σου Μάρκο μου

Να κατακάτσει ο κουρνιαχτός

Γιεμ, να σηκωθεί η αντάρα, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Να μετρηθεί, γεια σου Μάρκο μου

Να μετρηθεί τ’ ασκέρι μας

Γιεμ, να δούμε πόσοι λείπουν, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Μετριούντε οι τούρ-, γεια σου Μάρκο μου

Μετριούντε οι τούρκοι τρεις φορές

Γιεμ, τους λείπουν τρεις χιλιάδες, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Μετριούντε τα, γεια σου Μάρκο μου

Μετριούντε τα κλεφτόπουλα

Γιεμ, τους λείπουν δυο λεβέντες, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

Να και λεβέ-, γεια σου Μάρκο μου

Να και λεβέντες που ’ρχοντε

Γιεμ, καβάλα στ’ άλογα τους, Μάρκο καπετάν Σουλιώτη

 

τσάμικο