Καλώς ανταμωθήκαμε, ωρέ, εμείς τα παλικάρια

Ετούτο χρό-, άι χάι, ετούτο χρόνο τον καλό

Ετούτο χρόνο τον καλό, ωρέ, τον άλλο ποιός τον ξέρει

Για ζούμε για, άι χάι, για ζούμε για πεθαίνουμε

Για ζούμε για πεθαίνουμε, ωρέ, για σ’ άλλον κόσμο πάμε

Πάλι καλές, άι χάι, πάλι καλές ανταμωσές

Πάλι καλές ανταμωσές, ωρέ, καλώς ν’ ανταμωθούμε

Στον άγια Ηλιά, στον πλάτανο

Στον άγια Ηλιά, στον πλάτανο, ωρέ, κοντά στην κρύα βρύση

Πο ’χουν οι κλέ-, άι χάι, πο ’χουν οι κλέφτες μάζοξη

Πο ’χουν οι κλέφτες μάζοξη, ωρέ, κ’ όλοι καπετανέοι

Πο ’χουν αρνιά, άι χάι, πο ’χουν αρνιά, που ψένουνε

Πο ’χουν αρνιά, που ψένουνε, ωρέ, κριάρια σουβλισμένα

Πο ’χουν κ’ ένα, άι χάι, πο ’χουν κ’ ένα γλυκό κρασί

Πο ’χουν κ’ ένα γλυκό κρασί, ωρέ, και πίν’ τα παλικάρια

Και λισμονούν τις όμορφες

 

καθιστό της παρέας

μάζοξη  = συνάντηση