Κάτω στου βά-, λε, κάτω στου βά-,

Κάτω στου βάλτου τα χωριά

Γιεμ, στα πέντε βιλαέτια

Φάτε πιέτε, μωρ’ αδέρφια

Τούρκα δέρνει, λε, τούρκα δέρνει

Τούρκα δέρνει την σκλάβα της

Γιεμ, τη δέρνει, τη μαλώνει

Και βαριά τη βαλαντώνει

Δήρε με τού-, λε, δήρε με τού-,

Δήρε με τούρκα, δήρε με

Δήρε με και μαλωσέ με

Και βαριά βαλάντωσε με

Το βράδι να, λε, το βράδι να,

Το βράδι να ’ρθει αφέντης μου

Αχ, κι αν δεν το μαρτυρίσω

Τούρκα, σκλάβα δε θα ζήσω

τσάμικο