Κάτσε, Αντώνη μ’, ψυ-νυ-χογιέ μ’, Αντώνη μωρέ Αντόνη

Άιντε κάτσε να φ’λάξ’ τους σκλάβους, Αντώνη μ’ Κατσαντώνη

Και ’γώ θα βγω κατανα μαντριά, Αντώνη μωρέ Αντώνη

Άιντε να βρω κανά τσιομπάνο, Αντώνη μ’ Κατσαντώνη

Να στή-νη-λωμε τα γράμματα, Αντώνη μωρέ Αντώνη

Άιντε μέσ’ την κυρά Χάτζινα, Αντώνη μ’ Κατσαντώνη

Να  στή-νη-λουν τα σκλαβιάτικα, Αντώνη μωρέ Αντώνη

Άιντε να ’ξαγουράσ’ν τους σκλάβους Αντώνη μ’ Κατσαντώνη