Θυμά-, Βλάχα μ’, θυμάσε, όταν φιλιόμασταν

Στον πλάτανο στη βρύση, Βλάχα απ’ το Καρπενήσι

Και βά-, Βλάχα μ’, και βάλαμε δυο μάρτυρες

Δυο φύλλα του πλατάνου, Βλάχα καϋμένη Βλάχα

Τώρα, Βλάχο μ’, τώρα τα φύλλα πέσανε

Και ποιός θα μαρτυρίσει, Βλάχα  απ’ το Καρπενήσι

Θα μα-, Βλάχα μου, θα μαρτυρίσει ο πλάτανος

Κι αυτή η κρύα βρύση, Βλάχα  απ’ το Καρπενήσι

Που τα, Βλάχα μου, που τα βοσκάς τα πρόβατα

Και βγάζουν τόσο γάλα, Βλάχα καϋμένη Βλάχα

Τ’ αρμέ-, Βλάχα μ’, τ’αρμέξατε τα πρόβατα

Σε μια παλιοκαρδάρα, Βλάχα καϋμένη Βλάχα