Δώδεκα χρόνους έ-, βρε, έκανα στης Κο-, μωρέ,

Στης Κόκοβας το μύλο

Μόνο καμιά δε φίλι-, δε φίλισα, μόνο καμιά δεν φίλισα

Μόνο καμιά δε φί-, δε φίλισα π’ αυτές, μωρέ,

Π’ αυτές τις κοκοβίτσες

Μόνο τη Στάμο φίλι-, Σταμούλου γεμ, μόνο τη Σταμό φίλισα

Μόνο τη Σταμό φί- , βρε, φίλισα στα μά-, μωρέ,

Στα μάτια και στα φρίδια

Άιντε κ’ η Στάμου ήταν, λε Σταμούλου γεμ, κ’ η Στάμου ήταν

παραμικρή

Κι Στάμου ήταν παρα-, παραμικρή κ’ αρχι-, μωρέ,

κ’ αρχινίσε να κλαίει

Άιντε σώπα Σταμου, λε Σταμούλου γεμ, σώπα Σταμούλου μου μην

κλαις

Σώπα, Σταμούλου μου, μην κλαις και μη παρα-, μωρέ,

Και μην παραφοβάσε

Άιντε ‘σύ παπαδιά, λε Σταμούλου γεμ, ’σύ παπαδιά δεν γίνεσαι,

’Σύ παπαδιά δε γί-, δε γίνεσαι, ούτε, μωρέ,

Ούτε καλογριοπούλα

Άιντε θα γίνεις κα-, λε Σταμούλου γεμ, θα γίνεις καπετάνισσα

Θα γίνεις κα-, βρε, καπετάνισσα στους κλέ-, μωρέ,

Στους κλέφτες καπετάνιος

χορεύεται και προς τα πίσω

Κόκοβα = χωριό στο νομό Ημαθίας (Πολυδένδρι ;) ( ; )