Ωρέ το μάθατε τι έ-, μπο μπο, έγινε κάτω στα Δολιανά

Μωρέ Στέλλα, κάτω στα Δολιανά

Η Στέλλα, το Στελλά-, το Στελλάκι δεν το ’πραξε καλά

Παράτισε τον άντρα, τον άντρα και πήρε δασικό

Δε φτέγω εγώ πατέρα, πατέρα μου, φτέγει η καρδιά

Π’ αγάπησε δασάρχη, πατέρα, μια όμορφη βραδιά

Πάισαν οι χήνες, πάισαν και πάπιες, πάισαν και κλουσαργιές

Τις έφαγε ο δασάρχης, δασάρχης μέσα σε δυο βραδιές

Αμάξι αρματόν’ ο Κουντούλης τέσσερα άλογα

Κ’ η Στέλλα περιμέν’, το Στελλάκι, να πάει στα Γιάννενα

Ώρα καλή σου, Στέλλα μωρ’ Στέλλα και να με θυμηθείς

Χίλια καλά να φέρεις, μωρ’ Στέλλα, όταν θα ξανάρθείς

τσάμικο