Άκου το πουλί, Μπεϊνα, άκου το πουλί πώς μορφολαλεί

Πώς μορφολαλεί, Μπεϊνα, πώς μορφολαλεί για την άνοιξη

Για την άνοιξη, Μπεϊνα, για την άνοιξη, το φθινόπουρο

Το φθινόπουρο, Μπεϊνα, το φθινόπουρο, για μια καλόγρια

Για μια καλόγρια, Μπεϊνα,  για μια καλόγρια σέρνη το χορό

Σέρνη το χορό, Μπεϊνα, σέρνη το χορό τον καγκελιστό

Τον καγκελιστό, Μπεϊνα, τον καγκελιστό, Τούρκοι διάβεναν

Τούρκοι διάβεναν, Μπεϊνα, Τούρκοι διάβεναν κασκανίζονταν

Κασκανίζονταν, Μπεϊνα, κασκανίζονταν, φεύγα καλόγρια

Φεύγα καλόγρια, Μπεϊνα, φεύγα καλόγρια, σε σκοτώνουμε

Σε σκοτώνουμε, Μπεϊνα, σε σκοτώνουμε, σε λιανίζουμε

Σε λιανίζουμε, Μπεϊνα, σε λιανίζουμε σαν ζεστό ψωμί

Στον στίχο με την λέξη  καγκελιστό  γίνεται και ο χορός καγκελιστός

κασκανίζω = σκανδαλίζομαι, ενοχλούμε

Μπέϊνα = όνομα γυναίκας