Κάτω στα βασιά πλατάνια, στην κρυόβρυση,

Διαμαντούλα, στην κρυόβρυση

Κάθονταν δυο παλικάρια και μια λυγερή,

Διαμαντούλα, και μια λυγερή

Κάθονταν και τρώγαν και πίναν και την ’ξέταζαν,

Διαμαντούλα, και την ’ξέταζαν

Διαμαντούλα, τι είσαι τέτοια, Διαμαντούλα, τι είσαι τέτοια

Τέτοια κίτρινη, Διαμαντούλα, τέτοια κίτρινη

Μήν’ ο ίσκιος σε απατούσε, μήνα ’ν φάντασμα,

Διαμαντούλα, μήνα ’ν φάντασμα

Ούτε ο ίσκιος με απατούσε, ούτε φάντασμα,

Διαμαντούλα, ούτε φάντασμα

Με απατούσε το παλικά-, μ’απατούσε το παλικάρι τα μεσάνυχτα,

Διαμαντούλα, τα μεσάνυχτα

Πιάστε τον αυτόν τον κλέφτη να τον δείρουμε,

Διαμαντούλα, να τον δείρουμε

Να τον δείρουμε στα πόδια με βασιλικό,

Διαμαντούλα,με βασιλικό

Να τον δείρουμε στα χέρια με τριανταφύλλα,

Διαμαντούλα, με τριανταφύλλα

Να τον δείρουμε στο στόμα, να τον δείρουμε στο στόμα με γλύκο

κρασί,

Διαμαντούλα,  με γλυκό κρασί

καθιστό

βασιά = δασιά

κίτρινη = χλομή, φοβισμένη