Βρε, νύχτωσε και βράδιασε, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Πάει και τούτη μέρα, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’

Πάει και τούτη μέρα, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’  πάει

και ούτω καθ’ εξής

Πάνουν οι άσπρες για νερό, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Και οι ρόιδενες να πλύνουν, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( και )

Παίρνω και ’γώ το μαύρο μου, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Πάω να τον ποτίσω, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( πάω )

Σταυρώνω μια, σταυρώνω δυο, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Σταυρώνω τρεις και πέντε, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( στα )

Σταυρώνω ’κείνη π’ αγαπώ, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Που ’ρχεται από τ’ αμπέλι, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( που )

Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Τα κίτρα στο μαντήλι, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( τα )

Δυο μήλα της εγύρεψα, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Κ’ αυτή πολλά μου δίνει, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( κ’ α- )

Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Τα τσαλαπατημένα, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( τα )

Μου θέλω δυο από τον κόρφο σου, τράβα λεβέντη μ’ το χορό

Τα μουσχομυρισμένα, γραμματικέ μ’ κ’ αφέντη μ’ ( τα )

 

χορεύεται συρτό γρήγορο

μαύρο = άλογο

σταυρώνω = συναντώ