Εβγάτε, παλικάρια μου

Σε μαρμαρένια αλώνια

Ελάτε να χορέψουμε

Να ρίξουμε την πέτρα

Κι όποιος παένειν αμπροστά

Έχει καλή γυναίκα

Κι όποιος παένειν ακοντά

Έχει αχαμνή γυναίκα

Ή

Ελάτε να χορέψουμε σε μαρμαρένια αλώνια

Ελάτε να χορέψουμε, να ρίξουμε την πέτρα

Κι όποιος παένει αμπροστά, έχει καλή γυναίκα

Κι όποιος παένει ακοντά, έχει αχαμνή γυναίκα