΄Αι, βγήκα ψηλά, παπαδοπούλα μου, βγήκα ψηλά στον Όλυμπο

Παπά μ’ και Δημοπούλα, ψηλά στο καραούλι

΄Αι, βλέπω κομμά-, παπαδοπούλα μου, βλέπω κομμάτι σύννεφο

Παπά μ’ και Δημοπούλα, βλέπω κομμάτι αντάρα

΄Αι, μ’ αυτό δεν ή-, παπαδοπούλα μου, μ’ αυτό δεν ήταν σύννεφο

Παπά μ’ και Δημοπούλα, κι αυτό δεν είναι αντάρα

΄Αι, μόν’ είναι κό-, παπαδοπούλα μου, μον είναι κόρη του παπά

Παπά μ’ και Δημοπούλα, που ’ρχετε απ’ τ’ αμπέλι

΄Αι, φέρνει τα μή-, παπαδοπούλα μου, φέρνει τα μήλα στην ποδιά

Παπά μ’ και Δημοπούλα, τα κίτρα στο μαντήλι

΄Αι, δυο μήλα της, παπαδοπούλα μου, δυο μήλα της εγύρεψα

Παπά μ’ και Δημοπούλα, κι αυτή πολλά μου δίνει

΄Αι, δε θέλω εγώ, παπαδοπούλα μου, δε θέλω εγώ τα μήλα σου

Παπά μ’ και Δημοπούλα, τα τσαλαπατημένα

΄Αι, μου θέλω δυο, παπαδοπούλα μου, μου θέλω δυο απ’ τον κόρφο  σ’

Παπά μ’ και Δημοπούλα, τα μοσχομυρισμένα