Αυτά τα μάτια, Δήμο μ’, τα ‘μορφα

Τα φρίδια σ’ τα γραμμένα, γεια σο Δήμο μου

Τα φρίδια σ’ τα γραμμένα, σε κλαίν’ τα μάτια μου

Αυτά με κάνουν, Δήμο μ’, κ’ αρρωστώ

Με κάνουν και πεθαίνω, γεια σο Δήμο μου

Με κάνουν και πεθαίνω, σε κλαίν’ τα μάτια μου

Για πάρε, Δήμο μ’, το σπαθάκι σου

Και βάλτω στην καρδιά μου , γεια σο Δήμο μου

Και βάλτω στην καρδιά μου, σε κλαίν’ τα μάτια μου

Και μάσε, Δήμο μ’, και το αίμα μου

Σ’ ένα χρυσό μαντήλι, γεια σο Δήμο μου

Σ’ ένα χρυσό μαντήλι, σε κλαίν’ τα μάτια μου

Κι αν σε ρωτήσουν, Δήμο μ’, τι να πεις

Το αίμα της αγάπης, γεια σο Δήμο μου

Το αίμα της αγάπης, σε κλαίν’ τα μάτια μου

 

χορεύεται