Απόψε είχα μια φιλιά, κ’ αϊντέ μωρέ μπρατίμισσα

Λαγόν μαγειρεμένο, μπρατίμισσα καϋμένη

κάθε δεύτερος στίχος

Και κάλισα τρεις όμορφες, κ’ αϊντέ μωρέ μπρατίμισσα    επαναλαμβάνετε

Να ‘ρθούν να τις φιλέψω, μπρατίμισσα καϋμένη

Οι δυο κινούν κι έρχονται, κ’ αϊντέ μωρέ μπρατίμισσα

Η μια κοντά στην άλλη, μπρατίμισσα καϋμένη

Και τρίτη η μικρότερη, κ’ αϊντέ μωρέ μπρατίμισσα

Δεν φάνηκε να έρθει, μπρατίμισσα καϋμένη

Κινώ πάω στο σπίτι της, κ’ αϊντέ μωρέ μπρατίμισσα

Και βρίσκω κλειδωμένα, μπρατίμισσα καϋμένη

Σκύβω φιλώ την κλειδαριά, κ’ αϊντέ μωρέ μπρατίμισσα

Θαρρώ φιλώ εσένα, μπρατίμισσα καϋμένη

 

χορεύεται

φιλιά = τραπέζι για φίλους  ( και  φλια )

μπρατίμισσα =  συνομήλικη