Έλα, Σμυρνιό μου, έλα

Και το κρασί μοσχάτο, έλα, Σμυρνιό μου, έλα

Να το πίνε κι η μάνα μου, έλα, Σμυρνιό μου, έλα

Εμένα να μην κάνει, έλα, Σμυρνιό μου, έλα

Σαν μου ’κανε, μα την Παναγιά

Σα μου ’κανε, τι μου ’θελε

Σα μ’ έχει, τη μου θέλει, μα την Παναγιά

Να περπατώ στην ξενητιά

Γιεμ, στα έρημα τα ξένα

Ξένες με πλεν’, μα την Παναγιά

Ξένες με πλέν’ τα ρούχα μου, έλα, Σμυρνιό μου, έλα

Ξένες και τα λιρά μου