Άιν άνοι-, Γιώργη μ’, άνοι-, άνοιξαν, Γιώργη μ’, τα κλαδιά

Γιώργη  καϋμένε Γιώργη, κλείσαν τα μονοπάτια

Άιν ήρθαν Γιώργη μ’, ήρθαν, ήρθαν Γιώργη μ’ οι φίλοι σου

Γιώργη  καϋμένε Γιώργη, οι φίλοι και μπράτιμοι

Άι γυρε-, Γιώργη μ’, γυρε-, γυρεύουν, Γιώργη μ’, τ’ άρματα

Γιώργη  καϋμένε Γιώργη,τα φλωροκαπνισμένα

Άι σαν, μάνα μ’, σαν τα, σαν τα γυρεύουν, δώστε τα

Μάνα καϋμένη μάνα, τα έρμα τι τα θέλω

Άι γυρε-, Γιώργη μ’, γυρε-, γυρεύουν και την Γιώργενα

Γιώργη  καϋμένε Γιώργη, γυρεύουν να την πάρουν

Άι ωσπό- μάνα μ’, ωσπό-, ωσπότε ο Γιώργος ζωντανός

Μάνα καϋμένη μάνα, τη Γιώργενα δεν πέρνουν

 

χορεύεται

φλωροκαπνισμένα = επίχρυσωμένα