Ο Σύλλογος με την επωνυμία «Μορφωτικός Όμιλος Παλαιογρατσάνου „Η ΓΡΑΤΣΑΝΗ“» σύμφωνα με την από 13/12/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος), εμβαδού 100 τ.μ., και πέντε (5) καταλυμάτων του πρώτου ορόφου (πλήρως εξοπλισμένων δωματίων), συνολικού εμβαδού 119 τ.μ., επί της διώροφης οικοδομής του Συλλόγου, που κείται στην Κεντρική Πλατεία, στο Παλαιογράτσανο Κοζάνης.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών θα διεξαχθεί την 03 Απριλίου 2016, ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Παλαιογράτσανο Κοζάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Συλλόγου.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατόν ογδόντα (180,00€) ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Πρόεδρο του εν λόγω Συλλόγου. (Τηλέφωνο 6973800481).

Ο Σύλλογος με την επωνυμία «Μορφωτικός Όμιλος Παλαιογρατσάνου „Η ΓΡΑΤΣΑΝΗ“»

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μυλωνάς

Ο Γενικός Γραμματέας Δήμος Ε. Στεφανόπουλος